Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nguyentuan2007
Thông tin
Ngày đăng ký   11/04/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   1036
Trung bình   19 bài/tuần
Số Từ đã viết   1487647
Điểm blog   4525
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   8337

Liên lạc
Bạn bè Có 199 bạn
IM   ttuann_nguyen
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nguyentuan2007 TuanNguyen ( 1036 )