Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nusongngu
Thông tin
Ngày đăng ký   03/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   13
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   10965
Điểm blog   41
Số bình chọn blog   8
Đã được xem   206

Liên lạc
Bạn bè Có 4 bạn
IM   muamuathuht
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nusongngu Co gai Song Ngu ( 13 )