Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
chilagiacmo
Thông tin
Ngày đăng ký   21/03/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   65
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   104578
Điểm blog   356
Số bình chọn blog   61
Đã được xem   541

Liên lạc
Bạn bè Có 65 bạn
IM   nusinhvien169
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/chilagiacmo dotrinh ( 65 )