Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
rieu06
Thông tin
Ngày đăng ký   26/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   642
Trung bình   8 bài/tuần
Số Từ đã viết   863517
Điểm blog   4675
Số bình chọn blog   805
Đã được xem   5177

Liên lạc
Bạn bè Có 106 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/rieu06 Rieu ( 682 )