Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
forever23107
Thông tin
Ngày đăng ký   31/12/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   84
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   50504
Điểm blog   813
Số bình chọn blog   149
Đã được xem   3137

Liên lạc
Bạn bè Có 153 bạn
IM   luckystar_forever98
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/forever23107 KAKA ( 84 )