Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
khaihoan029
Thông tin
Ngày đăng ký   17/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   492
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   788005
Điểm blog   6357
Số bình chọn blog   1095
Đã được xem   5893

Liên lạc
Bạn bè Có 109 bạn
IM   bi_8485
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/khaihoan029 Tình thương và Trách nhiệm. ( 493 )