Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
hongcong78
Thông tin
Ngày đăng ký   20/07/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   113
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   170285
Điểm blog   3300
Số bình chọn blog   563
Đã được xem   2469

Liên lạc
Bạn bè Có 201 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/hongcong78 Khát Vọng Sống Để Yêu ( 113 )