Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
canhsat4sao
Thông tin
Ngày đăng ký   04/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   745
Trung bình   16 bài/tuần
Số Từ đã viết   1465538
Điểm blog   3604
Số bình chọn blog   610
Đã được xem   2766

Liên lạc
Bạn bè Có 133 bạn
IM   syquan_4sao

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/canhsat4sao Nghoảnh lại phía sau của ... ( 745 )