Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
chuotkaka
Thông tin
Ngày đăng ký   06/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   179
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   224436
Điểm blog   2392
Số bình chọn blog   410
Đã được xem   3023

Liên lạc
Bạn bè Có 124 bạn
IM   lby1310
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/chuotkaka Chuột kaka ( 179 )