Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
belan
Thông tin
Ngày đăng ký   08/01/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   336
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   463625
Điểm blog   1081
Số bình chọn blog   196
Đã được xem   3870

Liên lạc
Bạn bè Có 148 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/belan nguoibantriky ( 336 )