Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
popcorn123
Thông tin
Ngày đăng ký   18/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   554
Trung bình   8 bài/tuần
Số Từ đã viết   783120
Điểm blog   3502
Số bình chọn blog   624
Đã được xem   5430

Liên lạc
Bạn bè Có 143 bạn
IM   tinhyeurongchoi17

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/popcorn123 .: Tình Yêu Rong Chơi ... ( 564 )