Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nhatran
Thông tin
Ngày đăng ký   17/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   533
Trung bình   8 bài/tuần
Số Từ đã viết   1206786
Điểm blog   4153
Số bình chọn blog   707
Đã được xem   1286

Liên lạc
Bạn bè Có 106 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nhatran Giữa muôn điều kỳ diệu ( 570 )