26/10/2007, 12:22
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
borntobelong
Thông tin
Ngày đăng ký   08/12/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   60
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   149963
Điểm blog   430
Số bình chọn blog   75
Đã được xem   1523

Liên lạc
Bạn bè Có 23 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/borntobelong BorntobeLong ( 60 )