Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
bematbuon
Thông tin
Ngày đăng ký   07/06/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   380
Trung bình   8 bài/tuần
Số Từ đã viết   485328
Điểm blog   4595
Số bình chọn blog   791
Đã được xem   5139

Liên lạc
Bạn bè Có 151 bạn
IM   miencattrang_hjad

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/bematbuon Miền cát trắng ( 380 )