Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
pipi08
Thông tin
Ngày đăng ký   01/12/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   94
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   85324
Điểm blog   330
Số bình chọn blog   59
Đã được xem   810

Liên lạc
Bạn bè Có 51 bạn
IM   pipi_windy5250
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/pipi08 <<..:::Windy:::..>>
;
( 94 )