Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
vohinhlangtu
Thông tin
Ngày đăng ký   21/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   12
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   18040
Điểm blog   29
Số bình chọn blog   6
Đã được xem   456

Liên lạc
Bạn bè Có 25 bạn
IM   Vohinh.langtu
Website  [link]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/vohinhlangtu VoHinhLangTu ( 14 )