Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
vuhoangtuan
Thông tin
Ngày đăng ký   20/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   564
Trung bình   11 bài/tuần
Số Từ đã viết   794172
Điểm blog   4133
Số bình chọn blog   708
Đã được xem   5312

Liên lạc
Bạn bè Có 65 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/vuhoangtuan vuhoangtuan ( 572 )