Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   18/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   10
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   8240
Điểm blog   64
Số bình chọn blog   13
Đã được xem   315

Liên lạc
Bạn bè Có 17 bạn
IM   hienlinh25@
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/ankhuat Dương Thị Hiền Linh ( 10 )