Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   18/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   159
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   157844
Điểm blog   1442
Số bình chọn blog   261
Đã được xem   2745

Liên lạc
Bạn bè Có 147 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/khoi845 khoangtroirieng ( 172 )