Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
crimsonmai
Thông tin
Ngày đăng ký   17/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   159
Trung bình   4 bài/tuần
Số Từ đã viết   486003
Điểm blog   9846
Số bình chọn blog   1748
Đã được xem   12082

Liên lạc
Bạn bè Có 134 bạn
IM   rottingspirit

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/crimsonmai Beautiful Freak ( 159 )