Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
bambi
Thông tin
Ngày đăng ký   17/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   309
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   917844
Điểm blog   12097
Số bình chọn blog   2134
Đã được xem   12217

Liên lạc
Bạn bè Có 662 bạn
IM   không chat
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/bambi .»-(¯`* Bambi *´¯)-». ( 389 )