Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   17/05/2005
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   22
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   4275
Điểm blog   0
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   247

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/kyniem mot thoi da qua ( 22 )