Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   15/08/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   71
Trung bình   36 bài/tuần
Số Từ đã viết   674267
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   38

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
IM   huyynh_1990

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/huyynh huyynh ( 71 )