Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nguyentanquan
Thông tin
Ngày đăng ký   13/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   546
Trung bình   8 bài/tuần
Số Từ đã viết   2363799
Điểm blog   60
Số bình chọn blog   13
Đã được xem   2186

Liên lạc
Bạn bè Có 17 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nguyentanquan Ng.Tấn Quan ( 659 )