Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
phonggiadu
Thông tin
Ngày đăng ký   02/11/2006
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   3600
Điểm blog   1
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   259

Liên lạc
Bạn bè Có 0 bạn
IM   phonggiadu
Địa chỉ E-mail  [email]
Website  [link]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/phonggiadu Audition ( 14 )