Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
daominhphung
Thông tin
Ngày đăng ký   08/05/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   9
Trung bình   9 bài/tuần
Số Từ đã viết   14528
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   29

Liên lạc
Bạn bè Có 11 bạn
IM   mouocxaxua85
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/daominhphung khuc tu tinh cua gio ( 9 )