Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
hatuananh
Thông tin
Ngày đăng ký   24/04/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   108
Trung bình   8 bài/tuần
Số Từ đã viết   104903
Điểm blog   47
Số bình chọn blog   10
Đã được xem   518

Liên lạc
Bạn bè Có 9 bạn
IM   thieugia_nhangheo_viyeu
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/hatuananh »•«♂♥™♀ Hà †uấn Anh ♀™♥♂»•« ( 108 )