Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
thiensumattim
Thông tin
Ngày đăng ký   25/03/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4294967294
Trung bình   1073741824 bài/tuần
Số Từ đã viết   6565
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   35

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   bimtocim
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/thiensumattim thiensumattim ( 16777214 )