Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
save9x
Thông tin
Ngày đăng ký   06/03/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4294967295
Trung bình   306783379 bài/tuần
Số Từ đã viết   26448
Điểm blog   3
Số bình chọn blog   3
Đã được xem   108

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/save9x ..._-.*[a] & [e]*:-_... ( 16777215 )