Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
sutudangyeu
Thông tin
Ngày đăng ký   05/03/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   6
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   720
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   2
Đã được xem   14

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/sutudangyeu Su Tu Dang yeu ( 6 )