Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nhh47
Thông tin
Ngày đăng ký   30/01/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   1
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   1708
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   18

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nhh47 bến sông đêm ( 1 )