Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
dinhthicamthi
Thông tin
Ngày đăng ký   25/01/2008
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   21
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   2841
Điểm blog   72
Số bình chọn blog   12
Đã được xem   89

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
IM   kyucbenanh7602119
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/dinhthicamthi UT THI ( 21 )