Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
tomjoker
Thông tin
Ngày đăng ký   17/12/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   12
Trung bình   12 bài/tuần
Số Từ đã viết   5142
Điểm blog   0
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   6

Liên lạc
Bạn bè Có 0 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/tomjoker Mạc Tình ( 12 )