Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
trumlong
Thông tin
Ngày đăng ký   16/12/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   15
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   11550
Điểm blog   114
Số bình chọn blog   20
Đã được xem   224

Liên lạc
Bạn bè Có 6 bạn

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/trumlong Tran Long ( 15 )