Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   11/12/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   1
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   1336
Điểm blog   12
Số bình chọn blog   2
Đã được xem   7

Liên lạc
Bạn bè Có 2 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/casiphuonglinh Linhphale ( 1 )