Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   10/12/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   144
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   129964
Điểm blog   240
Số bình chọn blog   41
Đã được xem   592

Liên lạc
Bạn bè Có 11 bạn
IM   mlqtuan
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/mlqt Thơ tình ( 144 )