Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
saha
Thông tin
Ngày đăng ký   30/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   25
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   20713
Điểm blog   423
Số bình chọn blog   73
Đã được xem   757

Liên lạc
Bạn bè Có 22 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/saha Khoảng lặng... ( 25 )