Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
thiensutrang
Thông tin
Ngày đăng ký   18/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   9
Trung bình   9 bài/tuần
Số Từ đã viết   12644
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   21

Liên lạc
Bạn bè Có 3 bạn
IM   hunnie_kenny
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/thiensutrang Hoang Dại ( 9 )