Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
faithfulgirl
Thông tin
Ngày đăng ký   15/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   51
Trung bình   17 bài/tuần
Số Từ đã viết   14563
Điểm blog   0
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   8

Liên lạc
Bạn bè Có 0 bạn
IM   cherry_appleflower
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/faithfulgirl My life ( 51 )