Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
phamcongtai
Thông tin
Ngày đăng ký   10/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   152
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   224578
Điểm blog   182
Số bình chọn blog   35
Đã được xem   832

Liên lạc
Bạn bè Có 9 bạn
IM   baoquangcao
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/phamcongtai PHẠM CÔNG TÀI ( 152 )