Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
linhvt
Thông tin
Ngày đăng ký   01/11/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   30
Trung bình   15 bài/tuần
Số Từ đã viết   44323
Điểm blog   56
Số bình chọn blog   10
Đã được xem   88

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   linhboy_vt
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/linhvt Hoai Linh ( 30 )