Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
nguoihaycai
Thông tin
Ngày đăng ký   30/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   18
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   28731
Điểm blog   24
Số bình chọn blog   4
Đã được xem   39

Liên lạc
Bạn bè Có 3 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/nguoihaycai nguoihaycai ( 18 )