Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   26/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   15
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   17464
Điểm blog   4
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   118

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/vietnamsoft ViệtNamSoft ( 15 )