04/11/2007, 12:25
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
Thông tin
Ngày đăng ký   21/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   14
Trung bình   7 bài/tuần
Số Từ đã viết   9087
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   52

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   i_miss_you0001
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/kid1416 Chính em .......! ( 14 )