21/10/2007, 18:10
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
handsomeboy12a3
Thông tin
Ngày đăng ký   20/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4
Trung bình   4 bài/tuần
Số Từ đã viết   976
Điểm blog   0
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   16

Liên lạc
Bạn bè Có 0 bạn
IM   supper_boy_2999
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/handsomeboy12a3 lop 12a3 ( 4 )