20/10/2007, 21:42
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
Thông tin
Ngày đăng ký   18/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   3
Trung bình   3 bài/tuần
Số Từ đã viết   141
Điểm blog   6
Số bình chọn blog   1
Đã được xem   10

Liên lạc
Bạn bè Có 0 bạn
IM   nh0c_k54_tccn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/chauyeu 12A9_thanyeu ( 3 )