Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
smalleye
Thông tin
Ngày đăng ký   18/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   2
Trung bình   1 bài/tuần
Số Từ đã viết   580
Điểm blog   0
Số bình chọn blog   0
Đã được xem   22

Liên lạc
Bạn bè Có 8 bạn
IM   nguoiradividau_882002
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/smalleye small eye ( 2 )