Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
ngoquangdieu
Thông tin
Ngày đăng ký   18/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   59
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   86949
Điểm blog   257
Số bình chọn blog   43
Đã được xem   434

Liên lạc
Bạn bè Có 11 bạn
IM   timdau_2chu_thatlong

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/ngoquangdieu o0o-Dau An Cuoc Doi-o0o ( 59 )