05/11/2007, 20:34
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
quangtritui
Thông tin
Ngày đăng ký   25/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   33
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   119716
Điểm blog   44
Số bình chọn blog   8
Đã được xem   132

Liên lạc
Bạn bè Có 7 bạn
IM   bienvatoi_cv

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/quangtritui CUỘC SỐNG CỦA THẰNG BÉ ... ( 33 )