Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
(đã offline)
longchanthanh
Thông tin
Ngày đăng ký   19/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   49
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   41165
Điểm blog   64
Số bình chọn blog   11
Đã được xem   247

Liên lạc
Bạn bè Có 10 bạn
IM   [email]
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/longchanthanh Câu chuyện tình tôi ( 49 )